Podstawowa Opieka Zdrowotna

Oferujemy dostęp do lekarza rodzinnego, który sprawuje kompleksową opiekę nad pacjentem.
Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż dwa razy w roku.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej potwierdza oświadczenie woli  ubezpieczonego złożone w formie deklaracji wyboru lekarza, deklaracji wyboru pielęgniarki i deklaracji wyboru położnej.

Pacjent na liście lekarza może figurować przez wiele lat, ale również może go zmienić.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązany jest do podejmowania wszelkich działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności do postępowania  zgodnie z zakresem kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Placówka udzielająca świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej może kierować pacjentów na badania diagnostyczne i leczenie specjalistyczne do Placówek, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

ŚWIADCZENIA POZ WYKONYWANE SĄ W RAMACH:

  • działania lekarza POZ,
  • działania pielęgniarki POZ,

 

DO ŚWIADCZEŃ POZ NALEŻĄ DZIAŁANIA ZWIĄZANE W SZCZEGÓLNOŚCI Z:

  • badaniami i poradniami lekarskimi,
  • diagnostyką i leczeniem,
  • kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne i uzdrowiskowe,
  • opieką zdrowotną nad dzieckiem i młodzieżą,
  • szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień,
  • opieką nad niepełnosprawnymi,
  • promocją zdrowia i profilaktyką chorób.

 

 

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia

Pomoc medyczną można uzyskać pod numerem telefonu 999 lub 112

Copyright © Centrum Medyczne Wieleń Sp. z o. o.

Realizacja: rozwojowi.com