Co zrobić w wypadku konieczności uzyskania pomocy w dni wolne oraz niedziele i swięta?

W dni wolne od pracy, niedziele i święta oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00

świadczenia lekarskie udzielane są w :


- Trzcianka – Szpitalny Oddział Ratunkowy, ul. Sikorskiego 9 - tel. 673523260

- Krzyż Wlkp. – Ambulatorium Pogotowia Ratunkowego, ul. Wojska Polskiego 72 - tel. 673523260  

(od 10.00 do 20.00 w tym wizyty domowe od 14.00 do 16.00, o zasadności wizyty domowej decyduje lekarz)

 

świadczenia pielęgniarskie udzielane są w:


- Trzcianka – Szpitalny Oddział Ratunkowy ul. Sikorskiego 9, tel. 673523260

- Krzyż Wlkp. – Ambulatorium Pogotowia Ratunkowego, ul. Wojska Polskiego 72 - tel. 673523260  

od poniedziałku do piątku od 18.00 do 20.00, soboty od  12.00 do 20.00, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od 8.00 do 20.00

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia

Pomoc medyczną można uzyskać pod numerem telefonu 999 lub 112

Copyright © Centrum Medyczne Wieleń Sp. z o. o.

Realizacja: rozwojowi.com