Co zrobić aby otrzymać recepty na leki przyjmowane przewlekle?

Zamówienie na recepty na leki stałe prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr 67 25 32 302 lub osobiście w poradni.

 

Zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym każdy pacjent zgłaszający się do lekarza rodzinnego musi posiadać aktualny dokument ubezpieczenia (dotyczy także powtórki leków).
Pacjent bez aktualnego dokumentu ubezpieczenia nie otrzyma recepty refundowanej.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia

Pomoc medyczną można uzyskać pod numerem telefonu 999 lub 112

Copyright © Centrum Medyczne Wieleń Sp. z o. o.

Realizacja: rozwojowi.com